LOGO
EN

Psychospołeczne problemy opieki medycznej nad ciężarną uchodźczynią – przegląd systematyczny

Jakub Klas, Aleksandra Grzywacz, Mateusz Korga, Natalia Kluz, Katarzyna Kulszo, Marzena Samardakiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 201–209
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0025
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie: W wyniku wzmożonych ruchów uchodźczych w ostatnich latach niezwykle ważne stało się poszukiwanie rozwiązań systemowych w celu jak najszybszego zapewnienia opieki medycznej osobom uciekającym do bezpiecznych krajów, w szczególności kobietom w ciąży. W tym celu konieczne jest poznanie istniejących problemów i wyzwań w opiece nad ciężarnymi uchodźczyniami oraz znalezienie propozycji ich rozwiązania. Metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury z lat 2016–2023 zgodnie z kryteriami PRISMA. Wyniki: Wśród problemów, z jakimi musi się zmierzyć uchodźczyni w ciąży, wymienia się: zmianę dynamiki rodziny, przyzwyczajenie się do nowego środowiska, strach o bezpieczeństwo, brak niezbędnego wsparcia, izolację od członków rodziny, a także przezwyciężenie traumatycznych doświadczeń sprzed ucieczki z kraju pochodzenia. Pomimo zdefiniowania strategii pomocy w krajach przyjmujących uchodźczynie ich wdrożenie często było dalekie od ideału, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, co dodatkowo negatywnie wpływa na stan psychiczny uchodźczyń będących w ciąży. Wnioski: Opieka nad ciężarnymi uchodźczyniami wykracza daleko poza opiekę położniczą, jest to aktywny proces, którego głównymi celami są urodzenie zdrowego potomstwa, osiągnięcie zdrowia psychicznego, złagodzenie stresu i integracja społeczna samej uchodźczyni, w tym relacje rodzinne. Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z błędów poprzednich doświadczeń pomogą krajom przyjmującym uchodźców przygotować się na sytuację, w której będą pomagać kobietom w ciąży w kryzysie, w tym w zapewnieniu pomocy psychologicznej.

Słowa kluczowe
uchodźcy, ciąża, psychospołeczne problemy, opieka medyczna