LOGO
EN

Między bliskością a autonomią. Rola zróżnicowania Ja w funkcjonowaniu seksualnym młodych kobiet

Joanna Główczewska, Beata Pastwa-Wojciechowska

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 149–154
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0020
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Pomimo wielu badań nad satysfakcją ze związku romantycznego badacze wciąż poszukują czynników, które mogą wyjaśnić trwałość relacji, ale także zapewnić odpowiednie efekty terapeutyczne dla par przeżywających kryzys w związku. Jednym z mniej zbadanych empirycznie czynników wpływających na satysfakcję ze związku romantycznego, a zwłaszcza satysfakcję seksualną, jest poziom zróżnicowania Ja. Konstrukt ten stanowi podstawę myśli systemowej w terapii par. Materiał i metody: W celu weryfikacji przedstawionych założeń teoretycznych przeprowadzono badanie, w którym wprowadzono różne zmienne związane z jakością życia seksualnego, a następnie przeanalizowano ich związek z poziomem zróżnicowania Ja młodych kobiet. Wyniki: Autorki interesowało, czy poziom zróżnicowania Ja będzie związany z jakością życia seksualnego młodych kobiet. Autonomia, rozumiana jako umiejętność zachowania swoich granic, jest aspektem samozróżnicowania, który ma szczególnie pozytywny wpływ na jakość życia seksualnego – na satysfakcję seksualną i asertywność, motywację oraz samoświadomość seksualną. Badanie pokazało, że wraz ze wzrostem poziomu zróżnicowania Ja wzrasta też jakość życia seksualnego wśród młodych kobiet. Wnioski: Wyniki te stanowią ważny wkład w wiedzę na temat funkcjonowania seksualnego kobiet, ponadto mogą stanowić wskazówkę co do efektów terapeutycznych w przypadku trudności, takich jak niepokój, brak motywacji seksualnej czy chęci do podejmowania aktywności seksualnej w związku. W świetle prezentowanego badania zasadne jest zastosowanie technik terapii systemowej w pracy psychoseksuologicznej.

Słowa kluczowe
zdrowie kobiet, seksualność partnerów, terapia pary