LOGO
EN

Funkcjonowanie poznawcze pacjentki z opryszczkowym zapaleniem mózgu – opis przypadku. Praca przykładowa do egzaminu państwowego z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii

Dorota Anita Zielińska

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 215–223
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0027
PlumX metrics:
Streszczenie

Artykuł stanowi przykład opisu przypadku do egzaminu państwowego z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii. Prezentowany opis został wykorzystany i pozytywnie oceniony w trakcie egzaminu w 2023 roku. Publikacja jest próbą odpowiedzi na nadal zgłaszane trudności w dostępie do przykładowych prac. Ze względu na ograniczenia związane z publikacją skrócono niektóre elementy opisu. Artykuł może być również traktowany jako case study na temat funkcjonowania poznawczego osoby z aktywnym opryszczkowym zapaleniem mózgu. Do oceny stanu pacjentki posłużyły zarówno skale przesiewowe, takie jak Addenbrooke’s Cognitive Examination III oraz Frenchay Aphasia Screening Test, jak i inne skale oceniające poszczególne funkcje poznawcze.

Słowa kluczowe
funkcje poznawcze, neuropsychologia, psychologia kliniczna, opryszczkowe zapalenie mózgu