LOGO
EN

Brak efektu tDCS (anoda F3/katoda Cpz) u pacjenta z ciężkimi, opornymi na leczenie halucynacjami cenestetycznymi

Katarzyna Sylwia Walczak1, Adam Wysokiński2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 224–226
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

W artykule przedstawiono opis przypadku 57-letniego pacjenta od ponad 20 lat chorującego na schizofrenię, z występującymi ciężkimi, opornymi na leczenie omamami cenestetycznymi, które są zlokalizowane w okolicy narządów płciowych. Ze względu na brak alternatyw terapeutycznych przeprowadzono serię zabiegów przezczaszkowej stymulacji prądem stałym, które były nakierowane na korę somatosensoryczną reprezentującą okolice narządów płciowych. Nasilenie objawów oceniano za pomocą Clinical Global Impression (CGI, Severity and Improvement), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) oraz trzech skal wizualno-analogowych, oddzielnie dla następujących, charakterystycznych cech: „ogólny dyskomfort”, „uczucie przebijania się jąder” oraz „ból”. Po ukończeniu 3-tygodniowej serii zabiegów przezczaszkowej stymulacji prądem stałym nie uzyskano zmian między początkową a końcową oceną kliniczną.

Słowa kluczowe
schizofrenia, tDCS, halucynacje cenestetyczne