LOGO
EN

2021, Vol 21, No 2


Znaczenie kulturowych orientacji psychologicznych dla elastyczności w radzeniu sobie ze stresem polskiej młodzieży
Agnieszka Kruczek, Izabela Grzankowska, Małgorzata A. Basińska
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 83–94
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0009

Grupowe poradnictwo psychologiczne jako forma profilaktyki zachowań uzależnieniowych młodzieży
Sveta Berdibayeva, Saira Zhiyenbayeva, Farida Sakhiyeva, Alena Garber, Maira Kabakova, Dmitry Ivanov
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 95–103
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0010

Uwięzieni w bolesnym czasie: postrzeganie czasu przez osoby z zaburzeniami odżywiania a ich nastrój
Małgorzata Starzomska-Romanowska, Ewa Sas, Paulina Rosińska, Jan Bielecki
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 104–109
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0011

Prężność psychiczna a satysfakcja z życia u osób uzależnionych od alkohol
Paweł G. Dębski
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 110–120
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0012

Kryteria Diagnostyczne dla Badań Psychosomatycznych – wersja zrewidowana (DCPR-R) Giovanniego Favy z zespołem
Małgorzata A. Basińska, Agnieszka Woźniewicz
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 121–127
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0013

Fibromialgia z psychiatrycznego punktu widzenia
Maja Hasterok, Magdalena Piegza, Paweł Dębski
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 128–133
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0014

Program edukacyjny „Kontakt w leczeniu” - opis, cele, podstawy teoretyczne
Aleksandra Wieczorek, Agnieszka Fusińska-Korpik, Łukasz Cichocki
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 134–140
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0015

Rola kawy w zapobieganiu otępieniu
Anna Barczak
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 141–146
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0016