LOGO
EN

2021, Vol 21, No 1


Porównanie interwencji żywieniowej z interwencją behawioralną u dzieci z zaburzeniem polegającym na ograniczeniu/unikaniu przyjmowania pokarmów
Katarzyna Bąbik, Paweł Ostaszewski, Andrea Horvath
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 3–14
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0001

Profilowa analiza wykonania zadań fluencji słownej osób z naczyniopochodną patologią mózgu
Ewa Małgorzata Szepietowska, Anna Kuzaka
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 15–26
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0002

Podzielony umysł – podzielony mózg. Neurobiologiczne podłoże dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości z perspektywy teorii układów dynamicznych
Jakub Skałbania, Karolina Polewik, Igor J. Pietkiewicz, Radosław Tomalski
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 27–35
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0003

Zaburzenie osobowości z pogranicza – współczesne standardy psychoterapii
Agnieszka Popiel
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 36–44
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0004

Jak pomagać ludziom w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem? Wprowadzenie do terapii metodą poziomów
Jakub Grzegrzółka, Warren Mansell
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 45–59
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0005

Czy istnieje ADHD o późnym początku?
Krystian Cholewa, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 60–64
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0006

Terapeutyczne wędrówki górskie w rehabilitacji psychiatrycznej
Magdalena Gawrych, Robert Słonka
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 65–70
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0007

Wenlafaksyna jako analgetyk w leczeniu bólu przewlekłego u chorych na depresję – dowody naukowe i przypadki kliniczne
Anna Antosik-Wójcińska
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 71–77
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0008