LOGO
EN

2020, Vol 20, No 4


Lęk, depresja, poczucie kontroli zdrowia u uczniów szkół średnich w dobie pandemii COVID-19
Marta Kuty-Pachecka, Monika Kozłowska, Karolina Skórska, Katarzyna Gucwa, Magdalena Trzebińska, Patrycja Stępień-Grzelak, Ewa Żurawska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 219–233
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0029

Kwestionariusz Zachowań Dziecka – Wersja Bardzo Krótka (CBQ VSF) i jego czeska adaptacja
Petra Potměšilová, Miloň Potměšil
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 234–240
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0030

Retrospektywna ocena postaw rodziców w grupie osób uzależnionych i nieuzależnionych od alkoholu
Ewa Wojtynkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 241–258
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0031

Ocena picia ryzykownego i szkodliwego oraz uzależnienia od alkoholu wśród adwokatów
Katarzyna S. Chrobak-Kasprzyk, Jadwiga Jośko-Ochojska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 259–266
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0032

Ocena nasilenia stresu potraumatycznego u rodziców dzieci z nowotworami krwi w zależności od momentu postawienia diagnozy
Ewelina Chrapek, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 267–273
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0033

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia lękowego uogólnionego
Anna Meslin-Kuźniak, Katarzyna Nowicka-Sauer
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 274–282
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0034

Stwarzanie zdrowego środowiska dla jakości życia psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego
Angelika Kleszczewska-Albińska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 283–290
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0035

Poczucie obciążenia opieką wśród opiekunów rodzinnych osób wentylowanych mechanicznie
Karolina Szatkowska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 291–297
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0036