LOGO
EN

Rozważania kliniczne dotyczące halucynacji słuchowych słownych

Antonio Iudici, Gianpiero Turchi, Elena Faccio

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 77–79
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0010
PlumX metrics: