LOGO
EN

2019, Vol 19, No 4


Rezyliencja, lęk i depresja u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
Alessia Demuru, Claudio Longobardi, Laura Elvira Prino, Michele Settanni
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 365–369
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0039

Jakie znaczenie afektywne mają słowa dla osób o wysokim poziomie lęku – cechy?
Ewa Małgorzata Szepietowska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 370–380
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0040

Konsekwentne rodzicielstwo w czasach mediów elektronicznych jako predyktor zdrowia nastolatków i dobrych relacji w rodzinie
Izabela Tabak, Dominika Wiśniewska, Dorota Zawadzka
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 381–390
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0041

Poczucie sensu życia jako czynnik chroniący młodzież gimnazjalną przed obawą przed byciem pominiętym
Dorota Zawadzka, Magdalena Korzycka, Joanna Mazur
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 391–397
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0042

Obraz siebie a samoocena matek ze schizofrenią
Magdalena Dordzik
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 398–406
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0043

Cechy stylu radzenia sobie u pacjentów z chorobą wieńcową
Zhanna Gardanova, Anastasia Grachyova, Vyacheslav Ilgov, Aleksandra Burma, Valeriia Manina, Albert Gardanov
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 407–410
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0044

Alkoholicy wysokofunkcjonujący – odrębny typ? Poszukiwanie wspólnych cech w istniejących typologiach alkoholizmu
Kamila Morawska, Jan Chodkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 411–417
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0045

Komunikacja w opiece medycznej jako przedmiot badań naukowych. Przegląd narracyjny literatury z lat 2013–2017
Maciej Załuski, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 418–423
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0046

Wczesne przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
Joanna Gładyszewska-Cylulko
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 424–429
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0047

Opis przypadku i ocena psychometryczna skuteczności leczenia w zakresie redukcji deficytów społecznego poznania i neuropoznania u pacjentki w ostrej fazie bulimii
Barbara Kostecka, Magdalena Wayda-Zalewska, Katarzyna Kucharska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 430–434
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0048

Studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego – przykład do egzaminu państwowego
Paweł Rasmus, Anna Lipert, Agata Orzechowska, Katarzyna Binder-Olibrowska, Monika Talarowska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 435–441
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0049

Arypiprazol – skuteczność i bezpieczeństwo terapii w codziennej praktyce
Karina Nowakowska, Jakub Kaźmierski
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 442–449
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0050

Sprawozdanie z XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (29–30.11.2019 r., Lublin, UMCS)
Sara Filipiak, Anna Boiko
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 450–451
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0051