LOGO
EN

2019, Vol 19, No 3


Rezerwa poznawcza a aktualne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób w okresie późnej dorosłości z uwzględnieniem odmienności kulturowych – doniesienie wstępne
Anna Boiko
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 269–280
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0028

Kwestionariusz Zachowań Małego Dziecka – Wersja Bardzo Krótka (ECBQ VSF) i jego czeska adaptacja
Petra Potměšilová, Miloň Potměšil
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 281–287
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0029

Badanie dotyczące myśli samobójczych u młodzieży w Kazachstanie w ujęciu poznawczo-behawioralnym
Alexina Li, Olga Aimaganbetova, Vladimir Kozlov, Aigerim Mynbaeva
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 288–292
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0030

Uwarunkowania prób samobójczych w grupie studentów – program profilaktyczny prowadzony na uniwersytecie
Marlena Stradomska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 293–307
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0031

Wybrane psychologiczne i socjodemograficzne korelaty akceptacji własnej niepłodności u kobiet
Aleksandra Dembińska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 308–314
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0032

Cechy kontroli emocjonalnej osób dorosłych z chronicznym jąkaniem
Ewa Humeniuk, Zbigniew Tarkowski
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 315–319
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0033

Nasilenie zaburzeń u dzieci z zespołem Aspergera a style radzenia sobie ze stresem u ich matek
Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Justyna Świerczyńska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 320–327
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0034

Fenomenologia i epidemiologia halucynacji słuchowych słownych oraz teorie wyjaśniające ich powstawanie
Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 328–337
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0035

Leczenie depresji poprzez normalizację zaburzonego rytmu snu i czuwania
Adam Wichniak, Joanna Szmyd
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 338–343
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0036

Citalopram – co warto wiedzieć o tym sprawdzonym leku przeciwdepresyjnym?
Piotr Wierzbiński
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 344–348
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0037

Zmiana sensorycznej świadomości Jaźni jako czynnik wyzwalający mechanizmy głodu substancji psychoaktywnych i zaburzeń odżywiania. Analiza przypadku
Emanuela Atzori
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 349–355
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0038