LOGO
EN

2019, Vol 19, No 2


Różnorodność zachowań lekarzy wobec pacjentów w warunkach finansjalizacji systemu opieki zdrowotnej. Badanie ankietowe
Marcin Jacek Jabłoński, Maciej Matuszczyk, Marzena Samardakiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 113–128
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0012

Objawy dysmorfii mięśniowej u mężczyzn ćwiczących na siłowni
Lidia Wiśniewska-Nogaj
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 129–142
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0013

Leptynooporność u pacjentów z przewlekłą schizofrenią
Adam Wysokiński, Anna Dietrich-Muszalska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 143–148
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0014

Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień – czy wybór liter ma znaczenie?
Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Tomasz Sobów, Jakub Kaźmierski
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 149–157
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0015

Mieć czy być? – orientacje życiowe młodych dorosłych a ich satysfakcja z życia
Agnieszka Kruczek, Martyna Janicka
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 158–164
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0016

Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym
Monika Kornaszewska-Polak, Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik, Iwona Palicka
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 165–176
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0017

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w grupie pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi oraz lękowymi
Aleksandra Gorostowicz, Anna Wasik, Anna Krupa, Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 177–187
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0018

Agomelatyna – właściwości farmakologiczne i zastosowanie w psychiatrii
Marcin Siwek, Anna Wasik, Anna Krupa
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 188–203
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0019

„Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń odżywiania
Anna Bartosiewicz, Dominik Strzelecki
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 204–209
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0020

Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego w podejściu poznawczo-behawioralnym
Paula Całun-Nadulska, Justyna Magdalena Sikora
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 210–215
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0021

Wczesne rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci – sygnały ostrzegawcze dla diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu
Barbara Winczura
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 216–225
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0022

Zastosowanie prostych instrumentów perkusyjnych w stymulowaniu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz wspieraniu jego najbliższej rodziny
Paweł Cylulko
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 226–231
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0023

Studium przypadku jako narzędzie wczesnej interwencji
Xinrui Li, Milon Potmesil
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 232–236
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0024

Odpowiedź na komentarz redakcyjny: Loscalzo i Giannini (2018). Dobrodziejstwo niespójności: spostrzeżenia dotyczące związku między uzależnieniem od uczenia się/pracy a obsesyjno-kompulsywnym zaburzeniem osobowości
Paweł Andrzej Atroszko
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 237–243
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0025

Komentarz do artykułu pt. Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej
Anna Matczak, Joanna Stańczak
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 244–245
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0026

Odpowiedź na komentarz redakcyjny do artykułu Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej: Matczak i Stańczak (2019)
Katarzyna Sitnik-Warchulska, Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Lipowska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 246–247
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0027