LOGO
EN

2018, Vol 18, No 4


Poczucie sensu życia jako czynnik chroniący młodzież gimnazjalną przed stosowaniem i doznawaniem przemocy rówieśniczej
Dorota Zawadzka, Magdalena Korzycka, Anna Oblacińska
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 340–353
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0042

Wybrane problemy z zakresu zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym
Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 354–363
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0043

Osobowościowe korelaty fobii społecznej a satysfakcja seksualna – badania wstępne
Damian Kowalski, Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 364–372
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0044

Zastosowanie aripiprazolu w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
Lena Cichoń, Bożena Gabryel, Ireneusz Jelonek, Krzysztof Krysta, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 373–387
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0045

Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii: pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną
Natalia Śmierciak, Wirginia Krzyściak, Marta Szwajca, Grzegorz Kazek, Katarzyna Urbanek, Amira Bryll, Maciej Pilecki
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 388–398
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0046

Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) oraz protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition)
Agnieszka Rynkiewicz, Bryan King, Karolina Kalisz, Agnieszka Słopień, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 399–404
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0047

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu – modelowy przykład psychiatrii środowiskowej
Dorota Surma-Kuś, Łukasz Pilawski, Andrzej Siwiec, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 405–412
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0048

Zaburzenia snu w autyzmie
Katarzyna Pałka-Szafraniec, Agnieszka Gmitrowicz, Iwona Makowska
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 413–417
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0049

Zespół Aspergera z towarzyszącym jadłowstrętem psychicznym czy transgeneracyjna transmisja traumy?
Izabela Łucka
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 418–425
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0050

Odpowiedź na komentarz redakcyjny: Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia dotyczące badania uzależnienia od uczenia się w kontekście debaty na temat konceptualizacji uzależnień behawioralnych: Atroszko (2018)
Yura Loscalzo, Marco Giannini
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 426–430
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0051