LOGO
EN

2018, Vol 18, No 3


Stanowisko ekspertów w kwestii postępowania w przypadku pacjentów z jadłowstrętem psychicznym o ciężkim przebiegu, którzy nie wyrażają zgody na leczenie
Barbara Remberk, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Namysłowska, Tomasz Wolańczyk, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień, Piotr Gorczyca, Anita Bryńska, Izabela Łucka, Ireneusz Jelonek, Piotr Sierakowski
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 229–233
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0028

Oparte na dowodach wytyczne leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Część I: postępowanie psychiatryczne
Vitaliy Voytenko, Louis Nykamp, Eric Achtyes, Radosveta Stoyanov, Krista Anderson, Stephen Thomas, Selina Hill Lee, Evonne Edwards, Daniel Post, Nicole Wyngarden
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 234–241
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0029

Oparte na dowodach wytyczne leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Część II: psychoterapia
Vitaliy Voytenko, Krista Anderson, Nicole Wyngarden, Daniel Post, Eric Achtyes, Stephen Thomas, Evonne Edwards, Radosveta Stoyanov, Louis Nykamp, Selina Hill Lee
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 242–247
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0030

Style przekazywania trudnych diagnoz na podstawie analizy Kwestionariusza Przekazywania Złych Wiadomości
Jakub Lickiewicz, Wioletta Szwed-Łopata, Kinga Sałapa, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 248–254
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0031

Wczesnodziecięca trauma, aleksytymia i dysocjacja a siła Ja cielesnego
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, Ewa Odachowska, Barbara Tworek
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 255–270
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0032

Skala Uzależnienia od Uczenia się Bergen: cechy psychometryczne wersji włoskojęzycznej. Badanie pilotażowe
Yura Loscalzo, Marco Giannini
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 271–275
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0033

Komentarz redakcyjny do pracy: Skala Uzależnienia od Uczenia się Bergen: cechy psychometryczne wersji włoskojęzycznej. Badanie pilotażowe. Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia dotyczące badania uzależnienia od uczenia się w kontekście debaty na temat konceptualizacji uzależnień behawioralnych
Paweł Andrzej Atroszko
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 276–282
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0034

Sposoby klasyfikowania zaburzeń psychosomatycznych
Agnieszka Woźniewicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 283–289
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0035

Terapia akceptacji i zaangażowania w leczeniu zaburzeń lękowych w relacji do klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej
Jacek Legierski
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 290–295
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0036

Rola aripiprazolu w leczeniu schizofrenii oraz zaburzeń nastroju
Aleksandra Gorostowicz, Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 296–305
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0037

Rodzice w obliczu choroby nowotworowej dziecka
Karolina Erwina Stenka, Paweł Izdebski
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 306–314
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0038

Test Wirtualnej Klasy jako alternatywna metoda diagnozy ADHD
Łucja Cyranek
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 315–319
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0039

Zespół Cotarda – przegląd aktualnej wiedzy
Kamil Leis, Dominika Gapska, Tomasz Aleksiewicz, Katarzyna Litwin, Kacper Miętkiewicz, Przemysław Gałązka
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 320–324
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0040

Zespół Fregolego
Kacper Miętkiewicz, Katarzyna Litwin, Kamil Leis, Dominika Gapska, Tomasz Aleksiewicz, Przemysław Gałązka
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 325–329
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0041