LOGO
EN

2017, Vol 17, No 3


Wczesne nieadaptacyjne schematy a poziom depresji u osób uzależnionych od alkoholu
Maciej Jabłoński, Jan Chodkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 165–171
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0018

Doświadczanie przemocy ze strony rówieśników, próby samobójcze i relacje z rodzicami w grupie nastoletnich dziewcząt. Badania pilotażowe
Marta Makara-Studzińska, Urszula Łopuszańska, Katarzyna Sidor, Katarzyna Świder, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 172–178
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0019

Pamięć epizodyczna u uczniów z porażeniem mózgowym
Shokoufeh Mousavi, Alireza Aghayousefi, Sayed Mohsen Zadehhossein, Esmail Honejani, Nooshin Mirjahanian
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 179–182
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0020

Zaburzenia poznawcze w przebiegu migotania przedsionków
Krzysztof M. Wilczyński, Dominika Wizner-Wilczyńska, Ewa Martyniak, Marek Krzystanek
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 183–188
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0021

Orientacja seksualna a zaburzenia odżywiania: badanie możliwego związku
Jakub Kuna, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 189–194
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0022

ADHD u osób dorosłych – rozpoznawanie, przyczyny i skutki
Zuzanna Kupnicka, Grażyna Poraj, Jakub Kaźmierski
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 195–202
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0023

Wersja polska Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS) – problemy metodologiczne
Wojciech Romanik, Magdalena Łazarewicz
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 203–207
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0024

Pregabalina w dawkach 300 mg/dobę i wyższych – bilans korzyści i ryzyka
Anna Z. Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 208–215
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0025

Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych
Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 216–224
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0026

O nieuzasadnionych wnioskach etycznych z psychiatrii ewolucyjnej
Marcin Piotr Nowak
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 225–229
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0027

Zastosowanie elektroterapii metodą dwuczołową u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii – opis serii przypadków
Karina Nowakowska, Jakub Kaźmierski
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 230–238
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0028