LOGO
EN

2016, Vol 16, No 3


Nieadekwatna tachykardia zatokowa – choroba serca czy zaburzenie związane z lękiem?
Paweł Rasmus, Krzysztof Pękala, Jarosław D. Kasprzak, Paweł Ptaszyński, Elżbieta Kozłowska, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 126–130
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0017

Wpływ badań EEG i TK na ocenę poczytalności sprawców zabójstw lub poważnego uszkodzenia ciała
Anna Sieradzka, Magdalena Erendt-Bartczak, Konrad Jankowski
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 131–135
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0018

Uwarunkowania prób samobójczych u nastoletnich pacjentów szpitali i klinik psychiatrycznych w perspektywie psychologicznej
Marlena Stradomska, Jolanta Wolińska, Milena Marczak
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 136–149
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0019

Bezpieczeństwo hematologiczne olanzapiny
Asem A Alageel, Eisha M Gaffas
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 150–154
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0020

Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny
Marta Grancow-Grabka, Agnieszka Gmitrowicz, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 155–159
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0021

Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań
Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 160–164
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0022

Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję
Karolina Dydak, Mariola Śliwińska-Mossoń, Halina Milnerowicz
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 165–170
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0023

Depresja poudarowa
Adam Wysokiński
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 171–175
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0024

Udział stresu w etiopatogenezie i przebiegu schizofrenii
Adam Wysokiński
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 176–181
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0025

Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola ruminacji
Nina Ogińska-Bulik
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 182–187
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0026

Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej
Martyna Wiśniewska, Agnieszka Gmitrowicz, Nina Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 188–193
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0027

Recenzja książki autorstwa Richarda F. Summersa i Jacquesa P. Barbera pt.: "Terapia psychodynamiczna w praktyce. Studia przypadków"
Sławomir Murawiec
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 194–195
DOI: