LOGO
EN

2015, Vol 15, No 4


Psychopatologiczne efekty substancji psychostymulujących a początek psychozy: trudny proces diagnozowania różnicowego pomiędzy psychozą intoksykacyjną a ostrą psychozą pierwotną
Emanuela Atzori
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 162–168
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0024

Badanie zależności pomiędzy funkcjami poznawczymi oraz stanem układu sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy bez objawów neuropsychiatrycznych
Anna Bogaczewicz, Iwona Szadkowska, Jan Kowalski, Tomasz Sobów, Ewa Robak, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 169–174
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0025

Zalety i wady szwedzkiego krajowego programu zapobiegania samobójstwom z 2008 roku
Anna Baran, Paweł Kropiwnicki
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 175–181
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0026

Reaktywność układu odpornościowego w niektórych zaburzeniach psychicznych
Elżbieta Kozłowska, Paulina Żelechowska, Tomasz Sobów, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 182–188
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0027

Samobójstwa wśród osób starszych
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 189–194
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0028

Właściwości farmakologiczne i zastosowania kliniczne duloksetyny
Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 195–201
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0029

Psychiatryczne oraz prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego wobec uczniów na terenie szkoły specjalnej
Błażej Kmieciak
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 202–207
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0030

Zamiana apteczna leków przeciwpsychotycznych – perspektywa pacjentów leczonych z rozpoznaniem schizofrenii
Sławomir Murawiec
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 208–211
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0031