LOGO
EN

2015, Vol 15, No 2


Klozapina: między skutecznością a bezpieczeństwem
Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 57–60
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0008

Kardiologiczne powikłania leczenia klozapiną
Piotr Wierzbiński
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 61–65
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0009

Drgawki indukowane klozapiną
Edyta Zwyrtek, Joanna Rymaszewska
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 66–70
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0010

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych w profilaktyce drgawek indukowanych klozapiną. Przegląd literatury
Wioletta Żukowicz, Wiesław Jerzy Cubała
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 71–75
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0011

Przegląd interwencji w polekowym przyroście masy ciała podczas leczenia klozapiną
Anna Emilia Urban, Maria Gałuszko-Węgielnik, Wiesław Jerzy Cubała
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 76–80
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0012

Powikłania ze strony przewodu pokarmowego w trakcie leczenia klozapiną
Adam Wysokiński
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 81–85
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0013

Potencjalna toksyczność klozapiny wynikająca z interakcji
Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 86–91
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0014

Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku
Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (2), p. 93–98
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0015