LOGO
EN

2015, Vol 15, No 1


Struktura czynnikowa Skali Przeżyć Dysocjacyjnych: włoska wersja skali DES-II
Carlo Garofalo, Patrizia Velotti, Giulio Cesare Zavattini, Marco Tommasi, Roberta Romanelli, Helena Espírito Santo, Aristide Saggino
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 4–12
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0001

Finansjalizacja wpływa na jakość relacji terapeutycznej w psychoterapii
Marcin Jacek Jabłoński, Sławomir Murawiec, Jacek Bielas, Robert Jach, Maciej Wojciech Pilecki
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0002

Predyktory odpowiedzi na leczenie przeciwdepresyjne w zapisie EEG i QEEG
Monika Radziszewska, Jakub Kaźmierski, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 19–25
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0003

Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej
Magdalena Bury
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 26–32
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0004

Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży
Witold Pawliczuk, Karolina Łobodda, Agnieszka Nowińska
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 33–37
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0005

Objawy psychotyczne wywołane stosowaniem topiramatu
Gülay Oğuz, Mükerrem Güven, Saime Çağlı, Sedat Batmaz
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 38–40
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0006

Stosowanie wenlafaksyny w dawkach podzielonych – opis kazuistyczny
Łukasz Święcicki
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 41–44
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0007