LOGO
EN

2014, Vol 14, No 1


Wpływ kwercetyny na peroksydację lipidów indukowaną przez zyprazydon w ludzkim osoczu – badania in vitro
Justyna Kopka, Anna Dietrich-Muszalska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 10–19
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0001

Badania porównawcze utajonej klinicznie agresji u chorych na schizofrenię leczonych klasycznymi neuroleptykami i risperidonem
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 20–28
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0002

Percepcja własnego ciała u kobiet z zaburzeniem osobowości typu borderline – badania pilotażowe
Aleksandra Szepietowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 29–36
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0003

Ból psychiczny a występowanie myśli i tendencji samobójczych
Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 37–42
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0004

Analiza czynników chroniących przed samobójstwem
Joanna Krawczyk, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 43–49
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0005

Problem tajemnicy psychiatrycznej w kontekście dostępu pracowników niemedycznych do informacji o pacjencie
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 50–54
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0006

Zespół Aspergera u bliźniąt – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku
Izabela Łucka, Joanna Pleskot-Kaczmarek, Agnieszka Rynkiewicz, Ewa Przybyła-Ożóg
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 55–60
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0007

Urojeniowa parazytoza w otępieniu z ciałami Lewy’ego: opis dwóch przypadków
Radosław Magierski, Joanna Magierska, Katarzyna Antczak-Domagała, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (1), p. 61–64
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0008