LOGO
EN

2014, Vol 14, No 3


Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie
Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Tomasz Sobów
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 178–187
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0026

Osobowościowe korelaty radzenia sobie ze stresem u osób dotkniętych chorobą nowotworową na tle grupy porównawczej
Jacek Konrad Olszewski, Piotr Szczukiewicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 188–195
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0027

Związek zespołu zależności alkoholowej rodziców z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie
Katarzyna Krajewska, Antoni Florkowski, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 196–201
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0028

Przekonania na temat zdrowia i choroby a akceptacja ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie osób z łuszczycą
Joanna Miniszewska, Marta Adamska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 202–212
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0029

Stosowanie wenlafaksyny w dawkach większych niż 225 mg na dobę. Bilans ryzyka i korzyści
Łukasz Święcicki
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 213–217
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0030

Doświadczenie bycia wychowywanym przez homoseksualnych rodziców a ryzyko zaburzenia rozwoju dziecka
Michał Sieński, Katarzyna Stachowiak, Monika Zielona-Jenek
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 218–223
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0031

Psychiatria konsultacyjna – historia i współczesność
Piotr Ścisło, Karina Badura-Brzoza, Michał Błachut, Piotr Gorczyca, Łukasz Kilarski, Robert Teodor Hese
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 224–229, 234
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0032

Wybrane wątki psychiatryczne i psychologiczne we współczesnej debacie bioetycznej
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (3), p. 230–234
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0033