LOGO
EN

2014, Vol 14, No 2


Zaburzenia odżywiania – dylematy diagnozy
Maciej Wojciech Pilecki, Kinga Sałapa, Barbara Józefik
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 77–83
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0009

Młody Polak po doświadczeniach wojennych. Siła transgeneracyjnej transmisji traumy
Paweł Nowak, Izabela Łucka
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 84–88
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0010

Włosy babci – trauma transgeneracyjna
Izabela Łucka, Paweł Nowak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 89–94
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0011

Kiedy specjalista z zakresu zdrowia psychicznego spotyka się z przemocą – rozpoznawanie i zgłaszanie krzywdzenia dziecka
Krzysztof Szwajca
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 95–99
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0012

Psychodermatologia – pogranicze dermatologii, psychiatrii i psychologii
Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 100–105
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0013

Badanie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – problemy etyczne i metodologiczne
Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 106–111
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0014

Objawy autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz innych zaburzeń neurorozwojowych jako przejaw zaburzonej neuroplastyczności
Halina Kądziela-Olech
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 112–115
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0015

Diagnoza funkcji wykonawczych u dzieci
Natalia Maja Józefacka-Szram
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 116–121
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0016

Terapia indywidualna i rodzinna w pracy z dziećmi z lękiem nocnym
Małgorzata Talarczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 122–126
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0017

Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci
Agnieszka Dąbkowska-Mika, Małgorzata Dąbkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 127–129
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0018

Kompleksowa opieka nad dzieckiem z zespołem stresu pourazowego
Małgorzata Dąbkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 130–134
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0019

Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie „Otwartego Dialogu” w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego – doświadczenia własne
Ewa Filipiak, Marta Palej-Cieplińska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 135–139
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0020

Zaburzenia psychiczne oraz potrzeby terapeutyczne dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka)
Witold Pawliczuk, Anna Kaźmierczak-Mytkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 140–144
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0021

Nowy pacjent, stare problemy? Kontekst diagnozowania uzależnienia od internetu
Krzysztof Szwajca, Wojciech Drath, Krzysztof Gondek, Piotr Kasprzak, Arkadiusz Kusztykiewicz, Katarzyna Ramus, Wojciech Sowa, Katarzyna Ślęzak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 145–149
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0022

Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne
Joanna Kondracka
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 150–155
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0023

Zaburzenia psychiczne u dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową
Marta Kuty-Pachecka, Katarzyna Stefańska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 156–163
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0024

Obserwacja niemowląt jako źródło wiedzy o podstawach rozwoju osobowości
Grażyna Lewko
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (2), p. 164–168
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0025