LOGO
EN

2013, Vol 13, No 4


Wprowadzenie tzw. specustawy dotyczącej kierowania groźnych przestępców do ośrodków terapii osobowości – kontekst społeczno-prawny
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 217–224
DOI:

Doznania psychotyczne a agresja u chorych na schizofrenię
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 225–231
DOI:

Strategie regulacji złości a obraz siebie u osób starszych
Bernarda Bereza, Sylwia Fundowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 232–238
DOI:

Rola wsparcia i poczucia koherencji w zmaganiu się ze schizofrenią
Krystyna Kurowska, Mariola Kaczmarek
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 239–249
DOI:

Poczucie koherencji kobiet – ofiar przemocy domowej
Małgorzata Sitarczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 250–263
DOI:

Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym
Iwona Drapała, Maja Lis-Turlejska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 264–270
DOI:

Stan odżywienia oraz sposoby jego oceny u osób w podeszłym wieku i u chorych otępiałych
Katarzyna Antczak-Domagała, Radosław Magierski, Agata Wlazło, Tomasz Sobów
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 271–277
DOI:

Komentarz redakcyjny do artykułu A. Błachnio i A. Przepiórki pt.: Podejście psychologiczne w terapii jąkania
Zbigniew Tarkowski, Agnieszka Okrasińska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 278–279
DOI: