LOGO
EN

2013, Vol 13, No 1


Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przegląd wybranych koncepcji
Paulina Gołaska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 8–14
DOI:

Orzeczenie o zmienionej poczytalności a charakterystyka demograficzna, rodzinna oraz występowanie uzależnienia od alkoholu u osób dokonujących zabójstwa lub ciężkiego uszkodzenia ciała w stanie upojenia alkoholowego zwykłego
Anna Sieradzka, Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 15–24
DOI:

Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, pacjentów i lekarzy sprawujących opiekę psychiatryczną
Aleksandra Margulska, Aleksandra Kobusiewicz, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 25–32
DOI:

Poczucie sensu życia u osób z zaburzeniami nerwicowymi
Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 33–39
DOI:

Depresyjność a poczucie koherencji u osób z zaburzeniami lękowymi
Krystyna Kurowska, Lidia Ciesielska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 40–49
DOI:

Wgląd w chorobę i poczucie wpływu na jej przebieg a funkcjonowanie społeczne pacjentów ze schizofrenią
Ewa Wilczek-Rużyczka, Daria Halicka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 50–57
DOI:

Założenia rekreacji terapeutycznej i jej rola na podstawie badań przeprowadzonych w wakacyjnym ośrodku rekreacyjnym Barretstown dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe i zagrażające życiu
Joanna Kondracka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (1), p. 58–66
DOI: