LOGO
EN

2012, Vol 12, No 4


Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań osób chorych psychicznie
Małgorzata Sitarczyk
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 213-227
DOI:

Charakterystyka sprawców zabójstw lub poważnego uszkodzenia ciała. Na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób dokonujących przestępstwa w stanie upojenia alkoholowego zwykłego
Anna Sieradzka, Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 228-236
DOI:

Wpływ stężeń terapeutycznych zyprazydonu na poziom wolnych tioli i związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym w osoczu – badania in vitro
Anna Dietrich-Muszalska, Justyna Kopka, Bogdan Kontek, Anna Kwiatkowska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 237-246
DOI:

Ocena wpływu amisulprydu na grupy tiolowe osocza w modelu in vitro
Anna Dietrich-Muszalska, Anna Kwiatkowska, Justyna Kopka, Joanna Rywaniak, Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 247-254
DOI:

Porównanie działania klozapiny i haloperidolu na grupy tiolowe osocza osób zdrowych
Anna Dietrich-Muszalska, Anna Kwiatkowska, Justyna Kopka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 255-264
DOI:

Związki między dobrostanem psychicznym – psychopatologią a radzeniem sobie ze stresem u osób z różnymi formami zdrowia psychicznego
Jacek Konrad Olszewski
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 265-272
DOI:

Godność dziecka w szpitalu psychiatrycznym
Błażej Kmieciak, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (4), p. 273-282
DOI: