LOGO
EN

2011, Vol 11, No 3


Poziom agresji u młodzieży po próbach samobójczych
Marta Makara-Studzińska, Anna Koślak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 136-144
DOI:

Wpływ stężeń terapeutycznych amisulprydu i risperidonu na peroksydację lipidów ludzkiego osocza – badania in vitro
Anna Dietrich-Muszalska, Anna Kwiatkowska, Justyna Kopka, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 145-153
DOI:

Ja idealne u młodzieży z nadwagą i otyłością
Konrad Knop, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 154-164
DOI:

Opinie personelu i pacjentów leczonych odwykowo stacjonarnie i ambulatoryjnie dotyczące przyczyn i leczenia uzależnienia od alkoholu. Opinie pacjentów o alkoholizmie
Piotr Ścisło, Marcin Kozak, Piotr W. Gorczyca
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 165-174
DOI:

Wypalenie zawodowe wśród studiujących pielęgniarek
Olga Bielan, Olga Kurnatowska, Anna J. Kurnatowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 175-182
DOI:

Zachowanie w sytuacjach trudnych – przetrwanie emocjonalne
Henryk Skłodowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 183-188
DOI:

Zaburzenia więzi i krzywdzenie dzieci jako problem towarzyszący zaburzeniu hiperkinetycznemu (ADHD) i zaburzeniom zachowania
Agata Brzozowska, Agnieszka Wzorek
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 189-193
DOI:

Obłęd we dwoje. Opis przypadku
Olga Józefowicz, Dominik Strzelecki, Maria Krupińska-Kun, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (3), p. 194-196
DOI: