LOGO
EN

2011, Vol 11, No 2


„Prawopółkulowa” komunikacja językowa a funkcjonowanie intelektualne u dzieci z ADHD
Natalia Jędrzejowska, Aneta Rita Borkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 72-82
DOI:

Przejawy autodestruktywności pośredniej u osób po próbach samobójczych
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Lewik-Tsirigotis, Marta Kruszyna
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 83-91
DOI:

Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej zespołu obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci i młodzieży. Prowadzenie psychoterapii poza gabinetem
Justyna Sulej, Artur Kołakowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 92-99
DOI:

Memantyna w leczeniu zaburzeń afektywnych
Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 100-104
DOI:

Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne
Ewa Zasępa, Tomasz Wolańczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 105-109
DOI:

Pomiar zachowań problemowych u dorosłych – charakterystyka wersji Systemu Pomiaru Opartego na Empirii Achenbacha (ASEBA): Kwestionariusza Samoobserwacyjnego (ASR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego (ABCL)
Ewa Zasępa, Tomasz Wolańczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 110-114
DOI:

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym
Anna Orylska, Gabriela Jagielska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 115-119
DOI:

Przedwczesny wytrysk objawem z odstawienia fluoksetyny? Opis przypadku
Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 120-123
DOI: