LOGO
EN

2010, Vol 10, No 2


Czynniki temperamentalne mogą być związane z preferencją specjalizacji lekarskiej – badanie pilotażowe
Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 73-85
DOI:

Stan psychiczny, zaburzenia obrazu własnego ciała oraz kompetencje społeczne młodzieży z chorobą zezową
Cecylia Smug, Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 86-95
DOI:

Porównanie poziomu poczucia koherencji oraz jakości życia Anonimowych Alkoholików i studentów nadużywających narkotyków
Marcin Wnuk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 96-102
DOI:

Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji
Krzysztof Artur Kucia, Aneta Sikora
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 103-105
DOI:

Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową leczonego lamotryginą
Tomasz Pawełczyk, Ewa Tarka-Barasińska, Agnieszka Pawełczyk, Mariusz Piechota, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 106-114
DOI:

Diagnoza ADHD – pomoc czy przeszkoda?
Agnieszka Gawęda, Marta Nowak, Małgorzata Janas-Kozik
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 115-119
DOI:

Samouszkodzenia jako symptom prodromalny schizofrenii. Opis przypadku
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 120-124
DOI: