LOGO
EN

2010, Vol 10, No 1


Doświadczanie myśli samobójczych a jakość życia u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii
Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 8-14
DOI:

Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych prezentowane przez młodzież dokonującą samouszkodzeń
Karolina Jabłkowska-Górecka, Anna Szczepaniak, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 15-24
DOI:

Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń
Cezary Żechowski, Irena Namysłowska, Antoni Jakubczyk, Anna Siewierska, Anna Katarzyna Bażyńska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 25-30
DOI:

Poszanowanie prywatności pacjenta szpitala psychiatrycznego – kontekst prawny, etyczny oraz społeczny
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 31-37
DOI:

„Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych
Marta Gawłowska, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 38-44
DOI:

Nieprawidłowo kształtująca się osobowość w okresie adolescencji – trudności diagnostyczne oraz dylematy terapeutyczne
Marta Nowak, Joanna Hyrnik, Małgorzata Janas-Kozik
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 45-51
DOI:

Zastosowanie eksperymentów behawioralnych w terapii lęku społecznego
Agnieszka Pawełczyk, Artur Kołakowski, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 52-58
DOI:

STANDARDY. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultanta wojewódzkiego (województwo mazowieckie) dotyczące kompleksowego (obejmującego psychoterapię) leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzenia hiperkinetycznego
Irena Namysłowska, Tomasz Wolańczyk
DOI: