LOGO
EN

2009, Vol 9, No 3


Ocena zależności między objawami pozytywnymi/negatywnymi a funkcjonowaniem pamięci operacyjnej u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii
Urszula Libera, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

System wartości młodzieży po próbach samobójczych
Marta Makara-Studzińska, Anna Koślak
DOI:

Związek między stanem psychicznym i jakością życia matki a stanem psychicznym dziecka z upośledzeniem umysłowym
Ilona Baleja-Stawicka, Tomasz Pawełczyk, Ewa Barasińska-Tarka, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

System wartości a objawy depresyjne u studentów medycyny
Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Stetkiewicz, Ewa Szymańska-Świątnicka, Tomasz Pawełczyk
DOI:

Zależność między objawami psychopatologicznymi a jakością życia chorych po pierwszym epizodzie schizofrenii. Badania prospektywne
Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski
DOI:

Rola witaminy D3 w patogenezie zaburzeń psychicznych
Olga Józefowicz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka
DOI:

Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych
Mirosława Skiepko, Joanna Brągoszewska
DOI: