LOGO
EN

Recenzja książki Marka Wolynna Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces

Krzysztof Mudyń

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), 278–279
Streszczenie

Mark Wolynn, terapeuta, od wielu lat zajmuje się zagadnieniem oddziedziczonej traumy. W omawianej tu pracy wprowadza czytelnika w obszar problemów wynikających z traumatycznych przeżyć, które wykraczają poza biografię jednostki, a niekiedy sięgają nawet drugiego pokolenia wstecz. Przedstawia historie swoich pacjentów borykających się z problemami emocjonalnymi (lękiem, bezsennością, depresją, myślami samobójczymi), których korzenie okazują się tkwić w głębokiej historii rodzinnej i które zostały niejako oddziedziczone. Pacjenci tacy czują się kompletnie bezradni, gdyż ani oni sami, ani osoby, u których szukają pomocy, nie dostrzegają wspomnianych wyżej uwarunkowań. [...]