LOGO
pl en

Strategia interpretacji protokołu MMPI-2 – studium przypadku pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji objawów hipomaniakalnych

Amelia Głowacka

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 226–232
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0025
Streszczenie

Artykuł przedstawia przykładową strategię interpretacji danych uzyskanych na podstawie testu psychologicznego MMPI-2. Ze względu na mnogość skal, skomplikowany charakter kwestionariusza i czasochłonność opracowania zebranych informacji wszelkie przykłady interpretacji mogą być pomocne w pracy psychologa. W polskiej literaturze przedmiotu dostępnych jest niewiele źródeł wspomagających szeroką interpretację MMPI-2. Prezentowane studium przypadku ilustruje ścieżkę interpretacyjną możliwą do powielenia we własnej praktyce klinicznej. Artykuł bazuje na oficjalnych wskazówkach Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, opracowaniach specjalistów zajmujących się omawianym narzędziem – Marka Matkowskiego i Tomasza Kucharskiego, indywidualnej pracy diagnostycznej pod superwizją doświadczonych klinicystów oraz jednorazowej konsultacji z mgr. Andrzejem Janiakiem. Autorka respektuje oryginalne prawa autorskie należące na terenie Polski do Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w związku z czym rekomenduje zakup wyłącznie oficjalnych i autoryzowanych materiałów w powyższej pracowni oraz zaleca zapoznanie się z jej oficjalnym stanowiskiem na temat ścieżki diagnostycznej w przypadku testu MMPI-2.

Słowa kluczowe
MMPI-2, studium przypadku, psychologia kliniczna, diagnoza psychologiczna, interpretacja