LOGO
pl en

Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego

Katarzyna Binder-Olibrowska1, Anna Cholewa2, Paweł Rasmus3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 142–150
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0019
Streszczenie

Niniejsze opracowanie jest kolejnym z cyklu i powstało w nawiązaniu do artykułu opublikowanego w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” w grudniu ubiegłego roku, prezentującego przykład studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego (Rasmus et al., 2019). Opiera się na studium przypadku, które zostało przygotowane i pozytywnie ocenione w ramach egzaminu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej, ścieżka specjalizacyjna – neuropsychologia, w 2017 roku. Celem pracy jest przedstawienie osobom przygotowującym się do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej przykładu procesu diagnostycznego z zakresu neuropsychologii. Wytyczne dotyczące przygotowania egzaminacyjnego studium przypadku dostępne są na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej (http://psychologia-konsultanci.pl).

Słowa kluczowe
psychologia kliniczna, neuropsychologia, studium przypadku, urazowe uszkodzenie mózgu