LOGO
pl en

Studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego – przykład do egzaminu państwowego

Paweł Rasmus1, Anna Lipert2, Agata Orzechowska3, Katarzyna Binder-Olibrowska4, Monika Talarowska5
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 435–441
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0049
Streszczenie

Studium przypadku przedstawione w niniejszej publikacji stanowiło w grudniu 2018 roku jeden z elementów egzaminu ustnego ze specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Praca została oceniona pozytywnie przez komisję, a egzamin pisemny i ustny – zdane. Celem publikacji jest prezentacja przykładu, który może okazać się pomocny dla innych osób przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego. Ze względu na wytyczne czasopisma studium nie stanowi pełnej wersji przedstawionej przed Komisją Egzaminacyjną, lecz zawiera jedynie najważniejsze treści. Autorzy mają nadzieję, że poniższy przykład przyczyni się do poprawy komfortu pracy przyszłych specjalistów nad studium przypadku. Bez względu na treści zawarte w artykule najistotniejsze wytyczne dotyczące egzaminu znajdują się na stronie internetowej http://psychologia-konsultanci.pl.

Słowa kluczowe
psychologia kliniczna, zaburzenia psychiczne, studium przypadku