LOGO
pl en

Poziom hormonu tyreotropowego u osób starszych z depresją jednobiegunową – analiza typu case–control

Adam Wysokiński1, Łukasz Kroc3, Elizaveta Fife3, Iwona Kłoszewska1, Tomasz Sobów2, Tomasz Kostka3
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 42–47
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0006
Streszczenie

Cel: Hormon tyreotropowy (TSH) stymuluje tarczycę do produkcji hormonów stymulujących metabolizm (tyroksyna i trijodotyronina). Zmiany czynności tarczycy mogą wpływać na nastrój i wywoływać jego wahania, lęki lub objawy depresyjne. Celem pracy było porównanie stężenia TSH w surowicy osób starszych z depresją jednobiegunową ze zdrowymi osobami starszymi, w oparciu o analizę typu case–control. Metody: Stężenie TSH w surowicy mierzono u pacjentów z depresją w wieku ≥60 lat oraz u zdrowych osób w wieku ≥60 lat, dopasowanych pod względem wieku i płci do grupy pacjentów. Wyniki: U pacjentów z depresją średnie stężenia TSH były wyższe (1,44 ± 1,23 vs 2,00 ± 1,70 μIU/ml, p < 0,001). Stężenie TSH było niższe u kobiet z depresją niż u kobiet bez depresji (1,45 ± 1,19 vs 2,06 ± 1,70 μIU/ml, p < 0,001). Ogólna częstość występowania obniżonego stężenia TSH (ustalonego na poziomie 0,8 μIU/ml) wynosiła 12,0% dla pacjentów z depresją i 8,8% dla grupy kontrolnej. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem TSH a wiekiem. Wnioski: Pacjenci w podeszłym wieku (zwłaszcza kobiety) z depresją mają obniżone stężenie TSH, a nadczynność tarczycy może być częstsza w tej subpopulacji klinicznej.

Słowa kluczowe
TSH, hormony tarczycy, depresja, starość, psychiatria wieku podeszłego