LOGO
pl en

Odpowiedź na komentarz redakcyjny: Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia dotyczące badania uzależnienia od uczenia się w kontekście debaty na temat konceptualizacji uzależnień behawioralnych: Atroszko (2018)

Yura Loscalzo, Marco Giannini

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 426–430
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0051
Streszczenie

In this paper we respond to the commentary that Atroszko (2018) wrote on our paper entitled “The Bergen Study Addiction Scale: psychometric properties of the Italian version. A pilot study” (Loscalzo and Giannini, 2018), which have both been published in the previous issue of this journal.