LOGO
pl en

Sprawozdanie z I Kongresu Suicydologicznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Rafał Szmajda, Paweł Kropiwnicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 217–218
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0027
Streszczenie

Dwudziestego drugiego marca 2018 roku w Auli 1000 Uniwersytetu Medycznego (UM) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 odbył się I Kongres Suicydologiczny, poświęcony perspektywom zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce, w którym udział wzięli zagraniczni i krajowi eksperci w dziedzinie suicydologii. Przesłanie kongresu brzmiało: „Twoje działania mogą uratować życie”. Wydarzenie zorganizowały: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS), Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.