LOGO
pl en

Zjawisko „zniknięć” w procesie superwizji w warunkach stałej multimodalnej grupy superwizyjnej

Yevgenia Lashkova1, Sveta Berdibayeva2, Zhuparkul Beissenova3, Mariya Mun2, Aida Faizullina2, Bulat Serimbetov4, Aigul Gizatullina5
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (1), p. 35–40
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0005
Streszczenie

Niniejsza praca stanowi omówienie zjawisk określanych mianem „zniknięć” w procesie superwizji. Autorzy wykazują, iż zjawisko to jest wynikiem specyficznych warunków charakterystycznych dla dynamiki grupowej w grupie superwizyjnej na jej wstępnym etapie rozwoju. W multimodalnej grupie superwizyjnej można zaobserwować przejawy wszystkich zjawisk charakterystycznych dla początkowego etapu dynamiki grupowej. Różnorodne zjawiska „zniknięć” wywoływane są aktywacją głębokich warstw nieświadomości, typowo zachodzącą w warunkach terapii grupowej oraz superwizji. Podłożem motywacyjnym procesów określanych tą nazwą jest unikanie traumy narcystycznej przez specjalistę zgłaszającego przypadek mający podlegać superwizji. W artykule podano przykłady, w jaki sposób zjawiska „zniknięć” mogą się przejawiać, oraz opisano ich możliwe warianty. Ramy teoretyczne dla niniejszej pracy stanowią takie tradycje w psychologii, jak psychoanaliza, analiza grupowa oraz multimodalny model superwizji.

Słowa kluczowe
zjawisko zniknięcia, wczesna dynamika grupowa, superwizja, superwizja multimodalna, interpretacja procesów dynamicznych