LOGO
pl en

Sprawozdanie z XXIII konferencji szkoleniowo-naukowej z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych” – „Nastroje, emocje, umysł – pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego” (2–3 marca 2018 r., Zakopane)

Marcin Mruwczyński

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (1), p. 91–102
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0014
Streszczenie

W dniach 2–3 marca 2018 r. odbyła się kolejna, 23. edycja konferencji szkoleniowo-edukacyjnej z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”. Hasłem przewodnim zjazdu była triada: nastroje, emocje, umysł – współzależność tych terminów/fenomenów i ich wzajemny wpływ. Jak co roku uczestnicy – psychiatrzy i psychologowie (w tym także z Ukrainy) – gościli w Zakopanem. Tym razem spotkanie poświęcone było pamięci nieodżałowanego Profesora Jerzego Vetulaniego, w przeszłości stałego bywalca zakopiańskich konferencji psychiatrów. Okazją do snucia wspomnień była data – Profesor zmarł w następstwie obrażeń doznanych w wypadku, do którego doszło dokładnie rok wcześniej, 2 marca 2017 r. Otwierając obrady, Prof. Dominika Dudek wyraziła przekonanie, że wybitny krakowski neuropsychofarmakolog i popularyzator nauki pozostanie w żywej pamięci uczniów – jako istotny punkt odniesienia i autorytet. Profesor mawiał: „Nauka jest coś warta dopiero wtedy, kiedy uczeni potrafią o jej osiągnięciach opowiedzieć prostymi słowami” i takie też zalecenie, czy zadanie do spełnienia, pozostawił swoim następcom. Posłanie to eksperci z całej Polski starali się nieść również w Zakopanem, przybliżając aktualne doniesienia/badania własne dotyczące rozpoznawania i leczenia depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) czy zaburzeń lękowych.