LOGO
pl en

Sprawozdanie z konferencji Lurian Approach in International Psychological Science (Rosja, Jekaterynburg)

Ewa Małgorzata Szepietowska, Aneta R. Borkowska, Beata Daniluk
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (1), p. 88–89
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0013
Streszczenie

W dniach 13–16 października 2017 roku w Jekaterynburgu (Rosja), w gmachu Uralskiego Uniwersytetu Federalnego im. Pierwszego Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna (URFU), odbył się piąty międzynarodowy kongres dedykowany Aleksandrowi R. Łurii, wybitnemu rosyjskiemu neuropsychologowi – Lurian Approach in International Psychological Science. Rok 2017 to 115. rocznica urodzin i zarazem 40. rocznica śmierci Łurii. Kongres zorganizowały: rosyjskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rosyjska Akademia Edukacji, Uralski Federalny Uniwersytet im. Borysa Jelcyna oraz Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła W. Łomonosowa we współpracy z wieloma stowarzyszeniami (m.in. Russian Psychological Society i American Psychological Association). W kongresie uczestniczyło ponad 500 osób – wybitnych naukowców, praktyków i studentów z 20 krajów z prawie wszystkich kontynentów. Polska była reprezentowana przez autorki niniejszego sprawozdania oraz prof. Marię Pąchalską (komitet naukowy) i prof. Bożydara Kaczmarka (komitet programowy).