LOGO
pl en

Czy to ChAD? Dziesięć bardzo prostych pytań

Łukasz Święcicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (1), p. 87
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0012
Streszczenie

Wielu lekarzy mówi o swoich trudnościach z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Problemy te nie dziwią ani mnie, ani nikogo, kto ma do czynienia z takimi pacjentami. Trudność sprawia zwłaszcza rozpoznanie manii lub hipomanii, szczególnie gdy pacjent nie przechodzi jej w momencie wizyty u lekarza. Hipomanie i manie występują rzadziej i trwają krócej niż depresje. Pacjenci w manii nie odczuwają także potrzeby wizyty w gabinecie lekarskim, stąd dodatkowe trudności diagnostyczne. Mając je na uwadze, postanowiłem opracować krótkie narzędzie zawierające 10 prostych pytań, pomocnych w praktyce lekarskiej.