LOGO
pl en

XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP – streszczenia

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 289–313
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0034