LOGO
pl en

Orientacja seksualna a zaburzenia odżywiania: badanie możliwego związku

Jakub Kuna1–3, Tomasz Sobów3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 189–194
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0022
Streszczenie

Artykuł ma na celu sprawdzenie istnienia związku pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania a orientacją seksualną, jak również ewentualnego charakteru takiego powiązania. W tym celu zestawiono wyniki prac znalezionych w cyfrowych bazach danych. Związek taki istotnie występuje, jednak ustalenie jego charakteru jest trudne ze względu na ograniczone dane, problematyczną klasyfikację orientacji seksualnej badanych oraz pozyskiwanie szczerych odpowiedzi na drażliwe, lecz kluczowe pytania. Większość badań została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych i, jak się spodziewano, głównie wśród kobiet. Wykazano, że zaburzenia odżywiania częściej występują u nieheteroseksualnych mężczyzn oraz biseksualnych kobiet – nie mamy pewności, czy homoseksualne kobiety również są bardziej podatne. Taki stan może wynikać z narażenia na unikalne czynniki ryzyka, takie jak częste niezadowolenie z własnego wyglądu, strach przed coming outem czy bycie ofiarą prześladowania. Brak wsparcia rodziny wśród przedstawicieli mniejszości seksualnych również wydaje się istotnym czynnikiem – nie tylko w zakresie rozwoju zaburzenia, lecz także jego efektywnego leczenia. Wiedza ta może pomóc w prewencji zaburzeń odżywiania, uczynić wywiad z pacjentem oraz jego terapię bardziej precyzyjnymi. Potrzebne są jednak dalsze badania, szczególnie w zakresie pozostałych zaburzeń odżywiania oraz orientacji seksualnych.

Słowa kluczowe
orientacja seksualna, homoseksualny, nieheteroseksualny, zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia