LOGO
pl en

Recenzja książki autorstwa Richarda F. Summersa i Jacquesa P. Barbera pt.: "Terapia psychodynamiczna w praktyce. Studia przypadków"

Sławomir Murawiec

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 194–195
Streszczenie

We wprowadzeniu do książki Terapia psychodynamiczna w praktyce. Studia przypadków Richard F. Summers i Jacques P. Barber piszą: „Techniki kształcenia nowicjuszy, które ułatwiałyby im osiągnięcie kompetencji, nie są opracowywane i wdrażane w takim stopniu, jak metody służące doskonaleniu umiejętności doświadczonych terapeutów psychodynamicznych. Tę lukę zamierzamy wypełnić swoją książką” – i sumiennie wywiązują się z tego zobowiązania. Książka jest rzeczowa, przejrzysta, konkretna i sprawdza się w funkcji dydaktycznej...