LOGO
pl en

Bezpieczeństwo hematologiczne olanzapiny

Asem A Alageel1, Eisha M Gaffas2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 150–154
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0020
Streszczenie

Olanzapina to nietypowy lek przeciwpsychotyczny, dotychczas uznawany za bezpieczny pod względem hematologicznym i stosowany jako alternatywa dla klozapiny u pacjentów z objawami hemotoksyczności. Jednak od czasu wprowadzenia tego leku na rynek pojawiło się wiele doniesień dotyczących jego hematologicznych działań niepożądanych. Niektóre z tych prac wskazują także, że olanzapina może wywoływać agranulocytozę. Celem przeprowadzonego przeglądu systematycznego było zbadanie tego zagadnienia. W elektronicznych bazach danych z lat 1998–2015 odnaleziono 35 doniesień dotyczących leukopenii indukowanej olanzapiną oraz trzy podobne przeglądy systematyczne. W większości przypadków leukopenia rozwijała się po pierwszym miesiącu stosowania tego leku. Ponadto w ponad dwóch trzecich przypadków leukopenia nie występowała w przeszłości. Pacjenci byli w wieku 16–83 lat i należeli do ras afrykańskiej, kaukaskiej, azjatyckiej, żydowskiej i śródziemnomorskiej. Olanzapinę stosowano w dawkach od 2,5 do 30 mg. Co ciekawe, lek ten był na trzecim miejscu wśród leków przeciwpsychotycznych pod względem wywoływania neutropenii. Mechanizm neutropenii wywołanej olanzapiną pozostaje nieznany, ale może być zbliżony do klozapiny ze względu na podobny skład chemiczny. W związku z powyższym uważamy, że wytyczne dotyczące olanzapiny należy na nowo przemyśleć, a pacjentów stosujących ten lek trzeba obserwować pod kątem występowania hemotoksyczności.

Słowa kluczowe
olanzapina, neutropenia, leukopenia, agranulocytoza