LOGO
pl en

Stosowanie leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pobudzenia i psychozy w otępieniach – nowe rekomendacje

OD REDAKCJI

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 5–6
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0001
Streszczenie

Leczenie zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych w otępieniach to jeden z najtrudniejszych problemów w codziennej praktyce klinicznej psychiatrów.