LOGO
EN

2007, Vol 7, No 2


Zaburzenia mielinizacji i migracji neuronalnej w patogenezie schizofrenii – poszukiwanie nowych genów kandydujących
Marta Gawłowska, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Identyfikacja podłoża odmowy uczęszczania do szkoły w opinii dzieci i ich rodziców
Dąbkowska Małgorzata
DOI:

Poprawa stanu psychicznego a przyrosty masy ciała po krótkotrwałej terapii olanzapiną
Adrian Kostulski, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

O obiektach dominujących
Grzegorz Grzegorczyk
DOI:

Metabolizm informacyjny człowieka a proces decyzyjny człowieka
Grzegorz Grzegorczyk
DOI:

Zaburzenia wydzielania prolaktyny w trakcie stosowania leków psychotropowych innych niż leki przeciwpsychotyczne
Zbigniew Barszcz, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Regulacja łaknienia
Adrian Kostulski, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Przypadek zespołu Aspergera rozpoznany w wieku dorosłym
Marta Grzechowiak, Janusz Macniak, Janusz Rybakowski
DOI: