LOGO
EN

2006, Vol 6, No 4


Wpływ leków przeciwpsychotycznych na powstawanie otyłości i zaburzeń metabolicznych u chorych na schizofrenię
Adrian Kostulski, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Zastosowanie terapii elektrycznej u dzieci i młodzieży. Przegląd piśmiennictwa i opis efektów elektroterapii u 5 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii opornej na leki przeciwpsychotyczne
Cecylia Smug, Paweł Melcer, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Wpływ klasycznych neuroleptyków oraz leków przeciwpsychotycznych II generacji na pamięć operacyjną chorych na schizofrenię
Urszula M. Libera, Iwona Makowska, Aleksandra Rutkowska, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Matczyna reprezentacja dziecka – modele teoretyczne i ich znaczenie dla praktyki klinicznej
Milena Gracka-Tomaszewska
DOI:

Matczyna reprezentacja dziecka – jej znaczenie dla relacji z dzieckiem
Milena Gracka-Tomaszewska
DOI:

Traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie jako czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i dorosłości
Małgorzata Dąbkowska
DOI: