LOGO
EN

2005, Vol 5, No 3


Czy schizofrenia jest chorobą neuodegeneracyjną, czy neurorozwojową?
Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Ryzyko powikłań krwotocznych związane ze stosowaniem selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Gamma-hydroksymaślan (GHB) – „narkotyk gwałtu”
Olga Poprawska
DOI:

Badania rodzinno-genetyczne i badania funkcji poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej: związek z efektem profilaktycznym węglanu litu
Agnieszka Permoda-Osip, Janusz Rybakowski
DOI:

Ocena zachowań i postaw związanych z zaburzeniami jedzenia w grupie uczennic drugich klas łódzkich gimnazjów
Adrian Kostulski, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Opis dwóch przypadków intoksykacji najprawdopodobniej gamma-hydroksymaślanem – GHB
Jolanta Rabe-Jabłońska, Kamila Wojtczak
DOI: