LOGO
EN

2005, Vol 5, No 2


Dysfunkcje poznawcze w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym
Alina Borkowska
DOI:

Dziecko maltretowane inaczej
Artur Mrozek
DOI:

Rola wybranych czynników oreksygenicznych: oreksyny A (OXA), oreksyny B (OXB), greliny (GRE) i anoreksygenicznych: leptyny (LEP) w kontroli homeostazy organizmu w warunkach fizjologii
Małgorzata Janas-Kozik
DOI:

Steroidy anaboliczno-androgenne (anabolic-androgenic steroids, AAS) – społeczna androgenizacja: rozpowszechnienie używania, problemy zdrowotne
Anna Dietrich-Muszalska
DOI:

Zaburzenia jedzenia jako spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
Irena Namysłowska
DOI:

Współwystępowanie zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania – opis przypadku pacjentki z bulimią i osobowością nieprawidłową typu borderline
Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger-Molenda
DOI: